Wszop Logowanie – DaneLogowanie

Jeśli szukasz logotipo de wszopsprawdź nasze linki poniżej:

https://www.wszop.edu.pl/strefa-studenta,2,2,1869,1869,0

Strefa studenta – logowanie do zasobów Uczelni i potrzebne studentom odnośniki.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katovicach

WSZOP jest liderem kształcenia inżynierów w zakresie BHP w południowej Polsce i jedną z wiodących uczelni w kraju oferującej studia w tym zakresie.

https://www.wszop.edu.pl/aktualnosci/nowy-sposob-logowania-na-platforme-zdalnej-edukacji-wszop-,1,1,2149

¡Drodzy estudió! W związku z wdrożeniem nowej wersji Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP zmienił się sposób logowania do e-learningu.

https://www.e-dziekanat.edu.pl/

Aprendizaje electrónico (Moodle WSZOP). La opción de script java para este navegador probablemente esté bloqueada. Algunas funciones de este servicio pueden no funcionar correctamente.

http://89.25.159.210:84/moodle/mod/page/view.php?id=206

La descripción de sposobu logowania do Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP. Szanonni Panstwo. Jak logujemy haces plataforma? inicio de sesión: taki sam jak do …

http://89.25.159.210:84/

Instructcja dostępu do kursu/przedmiotu na platformie Dirección URL Opis sposobu logowania do Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP Strona Podręcznik …

WSZOP Katowice

WSZOP Katowice. Trabajador a domicilio WSZOP Katowice. Wyzsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katovicach Uczelnia. WSZOP Katowice. Copyright 2020 Abril…

Nawiązanie współpracy z WSZOP w Katovicach

logowanie

https://serwers.wwszip.pl/

wszop

https://www.zstu.tg.edu.pl/galeria/2011-2012/8-news-pl/2169-wyk%C5%82ad-wszop.html

Panel logowania przeznaczony tylko dla nauczycieli ZSTU … a uczniowie poznali możliwości studiowania na różnych kierunkach WSZOP.

http://logowanie.wsps.pl/

wszop

https://www.wsps.pl/index.php/dla-studenta

wszop

Leave a Comment